Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »Børnecenter Danmark

Skitse til Børnecenter Danmark
Skitse til Børnecenter Danmark

Børn som en ressource

Børneprojekt Danmark betragter børn som værende en positiv ressource. Vi tror på, at børn kan hjælpe andre børn.

Børnecenteret kan skabe optimale rammer for en positiv interaktion mellem børn, familier og personale.

Børnecenteret skal give mulighed for en positiv udnyttelse af de ressourcer, børn indeholder.

Håbet er, at arbejdet på Børnecenteret vil kunne skabe og udvikle nye ideer, og at Børnecenteret bliver et væksthus, hvor nye ting kan ske og udvikle sig med hjælp fra børn, familier og ansatte.

Vi tror på, at børnecenteret vil kunne skabe synergi mellem beboere og ansatte og på den måde lette overgangen fra syg til rask.

Børnecenteret som en helhed

Børnecenteret vil bidrage med professionel hjælp til sygdomsramte børn og deres familier. Arbejdet på Børnecenteret vil være styret af kvalitetskrav, der sikrer den nødvendige ekspertise.

Børnecenteret vil tilgodese individuelle krav og samtidigt skabe en helhed for den enkelte familie. Børnecenteret vil være imødekommende i forhold til den enkelte families behov for støtte. Vi vil tilbyde forskellige redskaber til at tackle familiens tilbagevenden til dagligdagen på bedst mulig måde - eksempelvis med psykologhjælp, afspændingspædagog og kontakt til daginstitutioner.

Hvorfor?

Et langvarigt sygdomsforløb er ikke kun en belastning for det ramte barn men for hele familien, og splittede familier er desværre en ikke ualmindelig følge.

Derfor vil det være fordelagtigt at kunne tilbyde familier et rekreativt ophold væk fra både sygehusmiljøet og hjemmets daglige pligter.

Selvom den gennemsnitlige indlæggelsestid på børneafdelingerne i Danmark fortsat er faldende, er der en relativt stor gruppe børn med svære og kroniske sygdomme, der oplever et langvarigt og belastende forløb på sygehuset.

Det drejer sig blandt andet om børn med kræft, medfødte hjertesygdomme, infektions-sygdomme, sygdomme i centralnervesystemet og sjældne sygdomme som cystisk fibrose.

Den gennemsnitlige indlæggelsestid for førstnævnte kategori er på over et år. Det er indlysende at der efter selve hospitalsopholdet i mange tilfælde vil opstå problemer i forbindelse med at vende tilbage til hverdagslivet.

Ved at tilbyde børn og familier et opholdssted kan det lade sig gøre at hjælpe familierne igennem den svære periode, der er forbundet med et sygdomsforløb og til at vende tilbage til hverdagen efter indlæggelsen. Med opførelsen af Børnecenteret vil dette opholdssted blive en velkommen realitet.

Børnecenteret er for børnene og familierne

Børnecenteret skal stå åbent for børn, søskende og forældre under eller efter et krævende hospitalsophold. Endvidere skal centeret stå åbent for børn med psykiske og fysiske lidelser samt børn, der lider af sygdomme fra sygdomsgrupper, der normalt ikke er så stor opmærksomhed på, som f.eks. inkontinens, fedme og adfærdsforstyrrelser.

Børnecenteret kan fungere som et supplement til de eksisterende patientskoler, og på længere sigt er det meningen, at børnecenteret skal arrangere temauger.

Deltagerne vil være børn fra forskellige børneafdelinger landet over, og temaerne vil samle børn fra forskellige sygdomsgrupper. Vi mener, at en øget viden om og forståelse af sin sygdom kan have en positiv virkning på børnenes tilstand.

En øget viden om blandt andet motion vil komme børn fra flere sygdomsgrupper til gode, og hensigten er at hjælpe syge børn via information og viden.

Børn med kroniske sygdomme

Skitse til Børnecenter Danmark
Skitse til Børnecenter Danmark
Behandling af og opfølgning på mange kroniske sygdomme er i dag specialiseret i behandlerteams. Der er en voksende forståelse for, at en øget viden om en sygdom giver børn og familier et betydeligt bedre forløb samt en øget livskvalitet.

Derfor er "sygdomsskoler", hvor børn og forældre lærer om en given sygdom, blevet en stor succes flere steder i landet. De fleste behandlerteams inden for astma, gigt-sygdomme, sukkersyge, epilepsi med flere, har i deres budget indbygget, at en gruppe børn samt et par behandlere tager på en tur af en uges varighed en gang om året. Her oplever børnene positivt samvær med ligestillede, og får samtidig en mere indgående viden om deres sygdom.

Et børnecenter, hvor flere teams kan opholde sig samtidigt, vil være et særdeles godt tilbud til børneafdelingerne i Danmark. Ved at placere disse behandlerteams på børnecenteret, vil flere børn få adgang til denne ekspertise og omsorg.


Thomas Wæver, Frivillig projektleder

At kunne hjælpe syge børn efter selv at have mistet et sygt barn er drivkraften for mig. I Børneprojekt Danmark har vi muligheden for at gøre en forskel.

Thomas Wæver, Frivillig projektleder

Nyhedsbrev