Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »Donationer

Børneprojekt Danmark har donoret for en værdi af kr. 1,8 millioner. For dette beløb er det blevet til følgende:

1 Hjerte/hjerne-skanner
3 Blæreskannere
4 Oximetre
2 Bilirubinmålere
2 Digitale babyvægte
150.000 kr. til et sanserum
1 Computer
107.000 kr. til astmacenter.dk
1 Pletysmograf
Kr. 230.000 til overvågningsudstyr samt tilskud til undersøgelse af effekten af kostvejledning af overvægtige børn

Donationerne er fordelt således i Danmark:

Jylland

Steen Tinning overrækker stor donation til Viborg Sygehuse
15. december 2006
Et overvågningsapparat, en blæreskanner og 10 neo-puff ventilationsapparater til en samlet værdi på 300.000dkr. Mindre kunne ikke gøre det, da Børneprojekt Danmark tog forskud på julens glæder - med børneafdelingen på Viborg Sygehus som den begunstigede

Centralsygehuset Esbjerg Varde

Den 7. juni 2002 overrakte Børneprojekt Danmark følgende til børneafdelingen på Centralsygehuset Esbjerg Varde: et stk. bilirubinmåler, et stk. oximeter og et stk. digital babyvægt.

En bilirubinmåler bruges på neonatalafsnittet, afsnittet for nyfødte, til måling af bilirubin – gulsot. Apparatet erstatter ca. en tredjedel blodprøver foretaget på traditionel vis – altså et stik i foden, hvilket ikke er en rar behandling af nyfødte. Bilirubinmåleren kan foretage den samme test ved hjælp af et laserapparat, hvilket er smertefrit.

Et oxymeter bruges til måling af iltindholdet i blodet eksempelvis ved børn med behov for kontinuerlig overvågning på grund af respiratoriske problemer.

Skejby Sygehus

Den 9. juni 2005 donerede Børneprojekt Danmark kr. 230.000 til børneafdelingen på Skejby Sygehus. Pengene gik til indkøb af udstyr samt en undersøgelse af effekten af vejledning af overvægtige børn.

Den 20. juni 2001 overrakte den tidligere professionelle fodboldspiller Flemming Povlsen, på vegne af Børneprojekt Danmark en hjerne/hjerte-skanner til børneafdelingen på Skejby Sygehus.

Hjerne/hjerte-skanneren bruges fortrinsvis til for tidligt fødte børn eller nyfødte børn, hvis fødsel har været særlig vanskelig. Ved skanning gennem barnets fontanelle - den bløde plet - kan man konstatere, hvordan fødslen har påvirket barnet - eksempelvis iltmæssigt. Dette er en stor hjælp, da man efterfølgende hurtigt kan påbegynde den rette behandling af eventuelle skader.

Hjerne/hjerte-skanneren bruges derud over til skanning af organer hos større børn. Personalet på Skejby Sygehus fortæller, at de bruger skanneren flere gange dagligt.

Århus Kommunehospital

Den 15. november 2001 overrakte musikeren Per Christian Frost, på vegne af Børneprojekt Danmark, en blæreskanner til børneafdelingen på Århus Kommunehospital.

Skanneren hjælper dagligt mange børn. Den gør det muligt at undersøge blæren på et barn fuldstændigt smertefrit, i modsætning til den tidligere metode, hvor børnene fik lagt et kateter.

Personalet fortalte ved overrækkelsen, at de forventede, at skanneren vil blive brugt 500 - 600 gange årligt.

Viborg Kjellerup Sygehus

I november 2002 overrakte musikeren Søren Sko ligeledes en blæreskanner til børneafdelingen på Viborg Kjellerup Sygehus.

Denne skanner blev ligeledes finansieret af overskuddet fra vores koncert ”Gallashow 2001” i Scandinavian Congres Center. Læs mere her.

Aalborg Sygehus

Den 4. marts 2003 overrakte Flemming Østergaard fra PARKEN, på vegne af Børneprojekt Danmark, 107.000 kr. til Overlæge Uffe Meldgaard Andersen fra Astmacenteret på Aalborg Sygehus.

Pengene skal bruges til at teste om et internetbaseret fjernovervågnings- og forebyggelsesprogram, for astmabørn, har en effekt. Programmet kan øge deres livskvalitet, viden om astma, samt reducere astmasygeligheden og antallet af kritiske begivenheder.

Fyn

H.C. Andersen Børnehospital i Odense
Fredag den 5. September 2008 afviklede Børneprojekt Danmark velgørenhedsarrangement på Teglværket Vedstaarup ved Assens. Jørgen Strøjer Hansen, som ejer teglværket, har en stor passion for biler og har vel nok den største private samling i Danmark. Rammerne for arrangementet var indvielsen af Strøjersamlingens nye bilmuseum krydet med besøg af den 8 dobbelte Le Mans vinder Tom Kristensen, Casper Elgaard, som blev nr. 2 ved dette års Le Mans, Kris Nissen, som til daglig er sportschef for VW koncernen og endelig Erik W. Pedersen, som i dag bl.a. er kendt for fantastisk showkørsel.
Ved dages arrangement overrakte Børneprojekt Danmark en check på kr. 108.000 til H.C. Andersen Børnehospital i Odense. Ledende overlæge ved børneafdelingen, Arne Høst, modtog på vegne af afdelingen checken og fortalte at en enig ledergruppe ville bruge pengene til bl.a. at indrette venterummet i Børneambulatoriet, så det blev mere stimulerende og børnevenligt.

Odense Universitetshospital

I foråret 2003 fandt den officielle overrækkelse af kr. 150.000 til et sanserum på børneafdelingen på Odense Universitetshospital sted.

Sjælland

Indvielse af ny ankomsthal på børnehospitalet i Glostrup
17. april 2007
En del af overskuddet fra fodboldkampen mellem landsholdet og Brøndby IF (350.000 dkr.), blev givet til Børnehospitalet i Glostrup, som har anvendt beløbet til at forbedre opholds- og ankomstforholdene i børnehospitalets ankomsthal. Indvielsen sker den 25. maj og Børneprojekt Danmark vil være repræsenteret.

Amtssygehuset Roskilde

I sommeren 2002 overrakte Børneprojekt Danmark et stk. bilirubinmåler til børneafdelingen på Amtssygehuset Roskilde.

En bilirubinmåler bruges på neonatalafsnittet, afsnittet for nyfødte, til måling af bilirubin – gulsot. Apparatet erstatter ca. en tredjedel blodprøver foretaget på traditionel vis – altså et stik i foden, hvilket ikke er en rar behandling af nyfødte. Bilirubinmåleren kan foretage den samme test ved hjælp af et laserapparat, hvilket er smertefrit.

Hillerød Sygehus

I sommeren 2002 overrakte Børneprojekt Danmark to stk. oxymetre til børneafdelingen på Hillerød Sygehus.

Et oxymeter bruges til måling af iltindholdet i blodet eksempelvis ved børn med behov for kontinuerlig overvågning på grund af respiratoriske problemer.

Rigshospitalet

I marts 2003 overrakte B.S. Christiansen og Poul-Erik Høyer, daværende formand, et stk. pletysmograf til børneafdelingen på Rigshospitalet.

Udstyret bruges til lungefunktionsundersøgelser af børn på under 5 år. Fortrinsvis børn som er ramt af cystisk fibrose, som er en meget alvorlig og uhelbredelig medfødt lungesygdom.

Øerne

Bornholms Centralsygehus

I juni 2002 overrakte Poul-Erik Høyer et stk. oxymeter og et stk. digital babyvægt.

Et oxymeter bruges til måling af iltindholdet i blodet eksempelvis ved børn med behov for kontinuerlig overvågning på grund af respiratoriske problemer.


Ole Kristiansen, Grundlægger

Det er et spørgs- mål om livskvali- tet. Om at give børnene mulighed for at nyde livet som børn, selv under sygdom.

Ole Kristiansen, Grundlægger

Nyhedsbrev