Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »Anbefalinger

Børneprojekt Danmark modtager løbende anbefalinger. Her er et udpluk af disse.

Børneprojekt Danmark donerede i 2001 en ultralydsscanner af meget høj kvalitet til scanning af for tidligt fødte børn. Scanneren er på en daglig basis, særdeles medvirkende til en øget kvalitet af undersøgelsen i henhold til disse ofte meget syge børn. Scanneren bliver brugt flere gange dagligt og er uvurderlig set i forhold til optimal behandling.

Gitte Esberg
- overlæge, Skejby Sygehus


Jeg bakker fuldt op om Børneprojekt Danmark

Martin Jørgensen
- Prof. fodboldspiller


Som leder kender de fleste til det at komme på et utal af kurser, hvor der er meget teori og en masse metoder samt enkelte rollespil. Vi har på en eller anden måde stiftet bekendskab med dem tidligere, der er ikke så meget nyt under solen. Man kommer hjem med en god intention om at nu skal man hanke op i sig selv, og udføre det i den daglige virken, og det holder sjældent ret længe, så er man tilbage i sine gamle vaner.

Jeg var også en af disse ledere, det havde bare ikke rykket særlig meget i mit virke som leder, ej heller udvikling som menneske.

Hvad har så gjort en forskel, på hvor jeg er nu og hvor jeg var i 2002? Helt afgjort mit kursus til La Santa med Børneprojekt Danmark, det var en helt anden indgangsvinkel til ledelse og personlig udvikling, end jeg tidligere havde oplevet.

Da jeg læste annoncen - tænkte jeg - super! varme, strand og dase, måtte der da også blive tid til. Der tog jeg utrolig meget fejl, det var alt andet end en daseferie.

Et meget seriøst, spændende og lærerigt program, som startede kl. 7 om morgenen og sluttede sent om aftenene. Turen har givet mig mange indsigter og stor læring om mig selv som menneske, de mennesker jeg omgiver mig med, og hvordan det er muligt at skabe store resultater sammen som et team eller
som enkeltperson.

Stor tak og respekt til Bjarne, Tom, Arne, Poul Erik og BS. For visse af dem var det første gang de stod i rollen som underviser, og de gjorde det alle sammen fantastisk godt. De gav så meget af dem selv og deres viden, som gjorde en kæmpe forskel.

Med disse ord giver jeg hermed min fulde støtte og opbakning til de fremtidige arrangementer som Børneprojekt Danmark laver. Jeg vil yderligere sige en kæmpe tak til alle der deltog, og for at have gjort en forskel i mit liv.

Den dag i dag 3 år efter, har jeg stadig mange ting med i min værktøjskasse fra kurset, som jeg bruge i min hverdag, til stor glæde for mig selv og mine omgivelser.

Lene Sørensen
- Tidligere deltager på erhvervslederkurset


Det er efter min bedste overbevisning en yderst rimelig pris på kr. 35.000 for et intenst kursus i perfekte rammer, med de bedste instruktører indenfor branchen. Dette er et kursus med så stort et indhold at jeg stadig fire år efter glæder mig over de værktøjer jeg har fået med, og bruger dem dagligt.

Alle kursister (2002) blev informeret om der der vil være et forventet overskud på ca. Kr. 173.000, hvilket må siges at være flot i betragtning af det var første gang dette kursus blev afviklet. BPD informerede efterfølgende om hvilke donationer der var givet, og på hvilke børnafdelinger.

Som far til tre raske børn er jeg stolt over, via min erhvervsmæssige udvikling, at kunne bidrage på denne måde til at de syge børn og deres familier kan få en bedre behandling.

Ole Chr. Ravn
- Tidligere deltager på erhvervslederkursus


Jeg har haft en fantastisk oplevelse omkring kurset på La Santa Sport og har senere i kraft af min lederstilling, brugt mange af de ting jeg lærte i løbet af ugen på kurset. Jeg har stor respekt for instruktørerne, både i kraft af deres kompetencer på de forskellige områder, men også fordi de ville bruge en uge af deres sparsomme fritid, på at støtte et godt projekt. At deres koner og børn har deltaget gratis, synes jeg er helt rimeligt når man tager i betragtning, at instruktørerne bruger deres ferier eller sparsomme fritid på et velgørende projekt.

Carsten Sehested-Blad
- Tidligere kursist på erhvervslederkursus


Jeg har som deltager på Lederkurset på La Santa Sport haft oplevelser, og erfaringer som jeg lige siden har haft en enorm glæde af. Det har bidraget til min egen personlige udvikling både privat og erhvervsmæssigt, i en grad jeg ikke ville være foruden.

I forhold til prisen for kurset, er min holdning, at skulle jeg have lånt pengene privat, ville jeg stadigvæk med glæde have betalt prisen.

Det var meget givende at kunne tale med instruktørernes familier under kurset, da de jo er baglandet i forhold til hver instruktør og dennes succes, og det var på den måde meget lærende i forhold til ens private udvikling. Instruktørerne var gode til at indrage deres familier i forhold til deres vej til succes, og det er efter min mening meget relevant og centralt i forhold til selv at kunne opnå succes både privat og erhvervsmæssigt, da vi alle ved at familien har en meget central rolle.

Vi blev fra start informeret omkring hvad overskuddet ville gå til, og der var af samme grund 2 børnelæger med på kurset både til at være læger, men også fortælle om deres hverdag på en børneafdeling i Danmark.

Igen var alt så optimalt som det kunne være!

Jesper Ladegaard Christensen
- Tidligere kursist på erhvervslederkurset


Jeg har fået noget ud af kurset som jeg kan bruge i det daglige. Instruktørerne var til stede og deltog meget aktivt i kurset. De holdte fri i et meget begrænset omfang hvilket jeg finder helt naturligt og på ingen måde i et omfang der har betydning for kurset.

Søren Hansen
- Tidligere kursist på erhvervslederkurset


Jeg vil meget gerne støtte op om projektet, der er en unik mulighed for som erhvervsleder at møde top professionelle sportsudøvere og drage nytte af deres livssyn og deres målrettede arbejdsmetoder.

Jeg synes det er flot at "de kendte" stiller deres erfaringer og personlige indsats til rådighed uden andet honorar end muligheden for at tilbringe nogle fritimer sammen med familien i dejlige omgivelser.

Hermed vil jeg også gerne bekræfte at der ikke er tale om ferieophold for instruktørerne. Det er min vurdering at instruktørerne bruger megen tid på at lære hver enkelt deltager at kende, så de kan målrette indsatsen på bedste måde. Dette gælder ikke kun for den pågældende dags instruktør(er), men for alle instruktører hele ugen.

Et eksempel er, da vi kl. 02.00 om natten var på vej op af øens højeste bjerg på mountainbike. Pludselig mødte Bjarne Riis, Arne Nielsson og Poul Erik Høyer op i bil for at checke om alt var vel og give os lidt positiv energi til at klare de sidste strabadser. Hvis der var tale om ferie havde de nok foretrukket at blive i hotelsengen.

Til slut vil jeg mene at DKK 35.000 er et yderst rimeligt honorar for en uges top professionelt kursus med alt betalt. At overskuddet går til et godt formål, hvilket blev meldt klart ud, er blot en ekstra gevinst.

Karl Erik Lage
- Tidligere kursist på erhvervslederkurset


Instruktørerne er så engageret som undervisere/foredragsholdere og de giver sig 100% for at give deltagerne på kurset et indblik i deres erfaringer med mere.

De dukker op mit om natten for at følge strabasserne på vores out-door tur med BS, hvilket de overhovedet ikke havde behøvet.

Det kan ingen lunde sættes finger på kursets udformning eller udbyttet heraf.

Prisen er bestemt rimelig, også når man sammenholder det med "almindelige" 2 dages kurser/foredrag, som oftes koster kr.10.000 +moms, og dette inkluderer ikke overnatning med mere.

Inden kurset blev der holdt intro, hvor det bl.a. blev oplyst hvad overskuddet fra kurset skulle bruges til, og der blev også sat et tal på størrelsen af overskuddet.

Jeg havde i år anbefalet en af mine gode venner at deltage på kurset, og han var ligeledes fuld af lovord, efter hjemkomsten.

Så alt i alt..... outstanding.

Michael Hedeby
- Tidligere kursist på erhvervslederkursus


Da jeg i dec. 2004 tilmeldte mig kurset havde jeg ingen ide om, at kurset støttede velgørenhed. Jeg tilmeldte mig for at få ny inspiration i dagligdagen, både som leder og som privat person.

Kurset som blev afviklet yderst professionelt og levede 100% op til mine høje forventninger.

At jeg så under kurset erfarer, at overskuddet fra kurset går til velgørenhed er kun en ekstra glæde som deltager. Så stort et beløb ville jeg ikke have givet til velgørenhed, hvis der ikke var kommet noget retur.

Personligt har jeg stor repekt for alle bag Børneprojekt Danmark, og jeg vil til enhver tid anbefale andre at tage et sådan kursus, ligesom jeg selv gerne vil deltage, hvis der skulle komme et nummer 2 kursus efter samme koncept.

Per Skjærbæk
Tidligere deltager på erhvervslederkurset


Vores kurser har en vigtig sideeffekt. Kursisterne får indsigt i de mangelfulde forhold børn på danske hospitaler udsættes for. Det skaber mange nye ambassadører for de syge børn. Ambassadører, der ofte hver for sig og på hver deres måde, gør en ekstra indsats for de syge børn.

Hele Børneprojekt Danmark er til for at gøre en ekstra indsats for de syge børn. Vi tror på, at man på den måde skaber et bedre og mere vedkommende Danmark.

Arne Nielsson, Tom Kristensen, Jesper Bank og Bjarne Riis.
- Instruktører på erhvervslederkurset


Martin Jørgensen, Fodboldspiller

Den der specielle følelse i maven. Det kan være over store som små ting. Men man ved, hvornår man er del af noget større, noget godt

Martin Jørgensen, Fodboldspiller

Nyhedsbrev