Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »STOR DONATION til Aarhus Universitetshospital, Skejby

23. oktober 2014

Børneprojekt Danmark har besluttet at donere kr. 100.000 til et udviklingssprojekt, som bliver ledet af professor, overlæge, dr.med. Bente Jespersen, Nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Børneprojekt Danmark ønsker altid med sine donationer at gøre en forskel, også gerne en markant forskel! Da vi fik ansøgningen og fik indsigt i den problemstilling, der ligger til grund, ja, så var vi ikke i tvivl. Hvis Børneprojekt Danmark kan være med til at skabe grundlaget for, at vi her i Danmark kan få løst problemstillingen med at syge børn/unge i flere tilfælde ikke tager deres livsnødvendige medicin, så er det kun dejligt!

Bente Jespersen fortæller om formålet: ”det er, at de unge patienter skal forbinde kontrol af deres sygdom med gode oplevelser udenfor sygehuset og støtte hinanden. Vi ved bl.a. fra resultater fra Oxford, at dette kan føre til, at de unge ikke mister deres transplanterede nyrer, som det desværre ofte ses, fordi de ikke tager den immundæmpende medicin.” Endvidere siger Bente Jespersen: ”I weekenden den 21. – 23. november ankommer doktor Paul Harden fra transplantationscenteret i Oxford med 21 unge nyrepatienter. Denne gruppe har erfaringer og konkrete meget positive resultater med et særligt tilbud, hvor kontrol af nyrefunktionen kan foregå udenfor sygehuset i samvær med andre ligesindede, hvor der er mulighed for f.eks. sport. Gruppen fra Oxford vil undervise personalet og patienter i Aarhus og derefter deltage i aktiviteter sammen med de danske unge nyrepatienter til inspiration i forhold til et godt og aktivt liv, uden at man i den vanskelige teenage-tid ignorerer den livsnødvendige medicin. Fagpersonalet har lagt et fuldt program for weekenden, hvor der forventes ca. 40 deltagere, mens undervisningsdelen fredag er åben for alle mhp. at virkemidlerne kan gavne flest mulige børn/unge med alvorlige sygdomme.”

”Jeg vil gerne her sende en stor tak til Børneprojekt Danmark for den meget flotte donation, som de har bidraget med. Det er fantastisk, at de med SÅ stor velvillighed har stillet sig til rådighed i forbindelse med ansøgningen og selve afviklingen i weekenden den 21. – 23. november – TAK for det !” slutter Bente Jespersen.


Ole Kristiansen, Grundlægger

Det er et spørgs- mål om livskvali- tet. Om at give børnene mulighed for at nyde livet som børn, selv under sygdom.

Ole Kristiansen, Grundlægger

Nyhedsbrev